Pukinmäen Fysiopalvelu Ky

Vaikeavammaisten fysioterapia

Neurologinen kuntoutus lapsille ja aikuisille

Neurologisten sairauksien mukanaan tuomat liikuntarajoitteet vaativat ammattitaitoista kuntoutusta. Muun muassa aivohalvaus-, Parkinson-, lihassairaus- ja MS-kuntoutujat hyötyvät neurologisiin sairauksiin perehtyneen fysioterapeutin antamasta kuntoutuksesta. Fysioterapeutti tekee henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja lähettävän tahon kanssa. Fysioterapian tavoitteena on lisätä ja ylläpitää kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja auttaa häntä selviytymään mahdollisimman omatoimisesti koti- ja lähiympäristössä. Meillä on monen vuoden kokemus neurologisesta fysioterapiasta. Syvennämme tietotaitoamme kuntoutusmenetelmistä jatkuvalla lisäkoulutuksella.

Takaisin