Pukinmäen Fysiopalvelu Ky

Veteraanien, lottien ja sotainvalidien avokuntoutusta yli 25 vuoden kokemuksella

Pukinmäen Fysiopalvelulla on sopimus Helsingin kaupungin terveyslautakunnan kanssa rintamaveteraanien avokuntoutuksen fysioterapiapalveluista (voimassa 31.12.2014 saakka).

Meillä on ollut ilo kuntouttaa rintamaveteraaneja jo yli 25 vuoden ajan! Fysioterapeuttiemme vahva osaaminen, pitkä työkokemus ja monipuolinen erikoistuminen takaavat korkeatasoisen ja tuloksellisen palvelun. Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet ikääntyneiden ( geriatristen), vaikeavammaisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja neurologisten asiakkaiden, myös dementoituneiden asiakkaiden fysioterapiaan sekä lymfaterapiaan. Ajanmukaiset, katutasossa sijaitsevat hoitotilamme varmistavat viihtyvyyden.

VETERAANIT, LOTAT JA SOTAINVALIDIT OVAT OIKEUTETTUJA SAAMAAN KUNTOUTUSTA MAKSUSITOUMUKSELLA

Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan rintamatunnuksen omaava sotainvalidi, rintamaveteraani tai rintamalotta on oikeutettu saamaan kuntoutusta maksusitoumuksella. Lotat ja rintamalotat voivat saada kuntoutusta myös Lotta Svärd -järjestön kautta. Kuntoutus on heille maksutonta. Avokuntoutusta annetaan myös henkilölle, joka asuu palvelu-, hoito-, tai hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta avokuntoutukseen.

Palvelukodissa asuva veteraani kuuluu toimintakykyluokkaan I tai II, jolloin veteraani voi saada avokuntoutusta 15 hoitokertaa 1-2 kertaa vuosittain veteraanitoimiston kautta. Lotat saavat kuntoutusjakson joka kolmas vuosi (Huom. v.1921 tai aiemmin syntyneet lotat saavat kuntoutusta joka vuosi, elleivät ole rintamalottia) Lotta Svärd -järjestön kautta, sotainvalidit saavat Valtiokonttorin kustantamaa kuntoutusta vamman haitta-asteesta riippuen, kuitenkin vähintään 20 hoitokertaa vuosittain. Sotainvalidien lesket ovat tietyin ehdoin oikeutettuja saamaan Valtiokonttorin kustantamaa kuntoutusta ja invalidi voi halutessaan jakaa kuntoutuksensa samassa osoitteessa asuvan puolisonsa kanssa.

KUNTOUTUS VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS KOTIKÄYNTEINÄ;

Kuntoutus voidaan toteuttaa joko toimitiloissamme tai kotikäyntinä veteraanin, sotainvalidin tai lotan kotona, palvelutalossa tai sairaalan vuodeosastolla. Tavoitteenamme on, että myös palvelutaloissa asuvat kuntoutuksesta hyötyvät veteraanit, lotat ja sotainvalidit saisivat heille vuosittain kuuluvat avokuntoutuspalvelut. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sujuvaa yhteistyötä palvelutalojen henkilökunnan kanssa.

Lue lisää ikääntyneiden kuntoutuksesta

AVOKUNTOUTUKSEN HAKEMINEN

Veteraanien avokuntoutus
Veteraanien avokuntoutusta haetaan postittamalla kuntoutushakemus Helsingin kaupungin terveyskeskuksen veteraanitoimistoon. Lääkäri kirjoittaa lomakkeen "Rintamaveteraanien avokuntoutuksen hoitomääritys fysioterapeuttisista toimenpiteistä". Kuntoutushakemukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta ja -käynnistä veteraanilta ei peritä terveyskeskusmaksua.

Lottien avokuntotus
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus voidaan myöntää harkinnan mukaan laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai kotikäynteinä. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella, jossa on selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät). Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.lottasaatio.fi

Sotainvalidien avokuntoutus
Sotainvalidikuntoutusta haetaan Valtiokonttorista. Lomakkeet löytyvät Valtiokonttorin sivuilta. Liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete fysioterapiaan. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.valtiokonttori.fi

Autamme mielellämme hakemuksiin liittyvissä asioissa ja tarvittaessa hoidamme hakemusten tekemisen ja lähettämisen veteraanin, lotan tai sotainvalidin puolesta. Kuntoutusta koskevissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä Pukinmäen Fysiopalvelun veteraanivastaava ft Hanna Markkulaan, puh: 050 303 4686. Tietoa kuntoutuksesta saa myös alla olevista toimistoista.

VETERAANITOIMISTON YHTEYSTIEDOT
Veteraanitoimisto:
P. (09) 31050544
ma-pe klo 9-12
Helsingin kaupungin terveyskeskus
Rintamaveteraanien kuntoutushakemukset
PL 6600
00099 Helsingin kaupunki

LOTTATOIMISTON YHTEYSTIEDOT
Lotta Svärd Säätiö:
P. (09) 4770 2881
(09) 4770 2886
Lotta Svärd Säätiö
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki
Lisätietoja antaa huoltosihteeri Vanamo Määttä, puhelin (09) 4770 2881 ja (09) 4770 2886, sähköposti: etunimi.sukunimi@lottasaatio.fi

SOTAINVALIDITOIMISTON YHTEYSTIEDOT
Valtiokonttori:
P. (09) 7725 8200
puolisot/ lesket:
P. (09) 7725 8400
Valtiokonttori
Vakuutus-, sotavamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 Valtiokonttori

Tule ja nauti asiantuntevasta palvelustamme!


Takaisin